Műszaki adatok

Bemeneti impedancia

240 Ω

Kimeneti impedancia

240 Ω

Erősítés

3 dB

Tápfeszültség

6 V

Áramfogyasztás

2 mA

Hang-KF

91,75 MHz

Kép-KF

85, 25 MHz

 

 

Ez a keverő a 24-es csatornán üzemelő budapesti színes televízió adásának az OIRT 4-es csatornába való áttranszponálására szolgál, miáltal a budapesti színes kísérleti adás fekete-fehérben a jelenleg forgalomban és üzemben lévő készülékekkel vehetővé válik. A kapcsolásban egyetlen tranzisztort alkalmaztak önrezgő keverőkapcsolásban. Ezáltal a konverter egyszerű és olcsó, kis fogyasztású, viszont rendszerint csak az adó környezetében, Nagy-Budapest területén használható.

 

Javítási és beállítási útmutató

 

1. A telep feszültség megfelelő, ha a feszültség 4...6 Volt között van.
 

2. Ellenőrizzük a tranzisztor rezgését a következő módon: Kapcsoljunk a teleppel sorba árammérőt. Az oszcillátor tápvonalának a testhez való rövidzárásával szüntessük meg a rezgést. Ha a rezgéskeltő üzemel, árama 2 mA, ha nem, az áram 1,6... 1,7 mA-re csökken. Ha nincs oszcilláció, cseréljük a tranzisztort, ellenőriz­zük az alkatrészeket, forrasztásokat stb.

 

3. Kapcsoljunk a bemenetre UHF szvipgenerátort, azt állítsuk Budapesten 498,5 MHz-re. A C10, 7 pF-os kondenzátorral kössünk párhuzamosan egy 60 Ω-os ellenállást. A kondenzátor melegpontjára kapcsoljunk egy diódás mérőfejet, ennek kimenetét egy legalább 1 mV/cm érzékenységű oszcilloszkópra és állítsuk be az ábra szerinti rajzot.

 

 

 

 

 

4. Kapcsoljunk ugyanerre a pontra 1 pF-on át szignálgene­rátort, állítsuk be annak frekven­ciáját 88,5 MHz-re.Amennyiben az oszcillátor és modulátor frek­venciatávolsága megegyezik a szignál által beadott frekvenciá­val, akkor ez mint marker a sáv­szűrő átviteli görbéjének közepén jelenik meg (1. az ábra). Ha a marker nincs középen, az oszcil­látor tápvonalának finomállításával (eltolás, nyomogatás, haj­lítás) állítsuk a helyére. Amennyiben a görbe alakja nem volna megfelelő, ezt a modulátor tápvonal finomállításával, illetve a csatolóhurok állításával hoz­hatjuk helyre.

 

 

 

5. A csillapító ellenállást és a merőfejet eltávolítva, a szimmet­rikus kimenetre egy VHF balun transzformátoron és egy diódás merőfejen csatlakozva, a KF sávszűrő (L9, L10) menetek tologa­tása útján történő hangolásával újra beállítjuk az utóbb bemutatott ábrát.